Concurs

Concurs ”Giveaway Mărțișor”

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Concursului ” Giveaway Mărțișor”, este SC.DEA PIZZA SRL, cu sediul social în CRAIOVA, STR.GORUNULUI, NR.4, BL.146 A, SC.1, AP.4, JUD. DOLJ, nr.de înregistrare la Registrului Comerțului: CRAIOVA Nr. J16/1088/2013, Cod Unic de Înregistrare/Cod fiscal: 31950868

 

 1. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Concursul se desfășoară în orșul Craiova și împrejurimi, începând cu data de 1 Martie 2024 ora 24:00 și până în ziua de 7 februarie 2024 ora 23:59 sau în momentul în care Organizatorul decide încetarea Concursului conform articolului 11.1.

 

 1. PARTICIPANȚI ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La Concurs poate participa orice persoana fizică sau juridică care se înscrie prin adăugarea mai multor comentarii cu menționarea unui cont de Social Media al unei persoane reale, la postarea de concurs disponibilă pe paginile de Social Media Pizzeria Trevi Craiova de Instagram,

https://www.instagram.com/pizzeriatrevicraiova/ sau Facebook, https://www.facebook.com/Pizzeriatrevi/?locale=ro_Ro în perioada de desfășurare a campaniei și anume din momentul publicării concursului, pe 01.03.2024, ora 00:00 până pe 07.03.2024 ora 23:59. Participarea la Concurs nu este condiționată de achiziția vreunui produs. ( comentariul se va face pe o singură platformă *, chiar dacă o persoana poate comenta de n ori )

 

3.2. Datele furnizate de participanți trebuie să fie corecte, complete și conforme cu realitatea;

 

3.3. Angajații Organizatorului, precum și rudele de grad 1, 2 și 3 ale acestora nu au dreptul să participe în Campanie;

3.4 Premiile se pot revendica doar în locație, respectiv Strada Nicolae Bălcescu 4A, Craiova

 

 1. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Pentru a participa la Concurs, orice persoană interesată trebuie să:

4.1.1 adauge un comentariu/ comentarii ( cu nume diferite) la postarea dedicată concursului, disponibilă pe paginile de Social Media Pizzeria Trevi Craiova de Instagram https://www.instagram.com/pizzeriatrevicraiova/,  sau Facebook https://www.facebook.com/Pizzeriatrevi/?locale=ro_Ro,  în perioada de desfășurare a campaniei și anume din momentul publicării concursului, pe 01.03.2024, ora 00:00, până pe 07.03.2024, ora 23.59. ( comentariul se va face pe o singură platformă*)

 

4.1.2 În cadrul comentariului trebuie menționat un alt cont de Social Media aparținând unei persoane reale, cu activitate recentă pe platforma Instagram sau, respectiv, Facebook.

 

4.1.3 Participantul trebuie să urmărească pagina contului pe care s-a înscris în concurs, respectiv https://www.instagram.com/pizzeriatrevicraiova/și https://www.facebook.com/Pizzeriatrevi/?locale=ro_Ro

 

4.2. Prin înregistrarea în Concurs, participanții își dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale pentru revendicarea Premiului și comentariului/comentariilor lor în scopuri publicitare, pentru anunțarea câștigătorului.

4.3 Câștigătorul va fi anunțat în data de 8 martie dintre toți participanții la concurs.

 

Va fii ales un (1) câștigător aleatoriu, prin programul https://wheelofnames.com/ , și va fii anunțat printr-o postare pe ambele platforme.

 

 1. PREMIU

O masa pentru două persoane la Pizzeria Trevi Craiova, care va consta în : aperitiv, fel principal, desert și 2 pahare de vin, respectiv 2 sticle de suc.

 

 1. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

6.1. Câștigătorul va fi ales dintre participanții înscriși în concurs în perioada de desfășurare a campaniei.

6.2. Câștigătorul își va revendica premiul menționat la art. 5.1 la locație, adresa : Strada Nicolae Bălcescu 4A, Craiova.

 

6.3. Câștigătorul va fi ales prin programul de extrageri disponibil online la adresa

https://wheelofnames.com/

 

6.4. Dacă, înainte de alegerea câștigătorului, Participantul la Concurs își retrage comentariul la postarea de Concurs și nu mai urmărește platforma, acesta nu va mai participa la extragere și,implicit, nu poate fi ales Câștigător.

 

6.5. Organizatorul va edita postările de concurs și va anunța numele folosit pe Instagram, respectiv Facebook, al autorului comentariului extras câștigător. Dacă în urma acestui anunț, Câștigătorul nu răspunde solicitării în ziua anunțului, ( va fi contatctat prin mesaj pe platforma de social media in care acesta/ aceasta a postat comentariul)sau dacă refuză premiul, se va desemna alt Câștigător printr-o nouă alegere. Mecanismul se va repeta până când va fi stabilit un Câștigător.

 

 

 1. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

7.1. Câștigătorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte.

 

 1. VALIDAREA CÂȘTIGĂTORULUI

8.1. Validarea Câștigătorului se va face pe baza numelui folosit pe Instagram, respectiv Facebook, și a unui document valid de identitate, după cum urmează:

 1. a) în cazul persoanelor fizice: carte de identitate sau buletin de identitate sau pașaport;
 1. b) în cazul persoanelor juridice: certificatul de înregistrare al Companiei și carte de identitate sau buletin de identitate sau pașaport al persoanei care reprezintă legal societatea.

 

 1. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu reținere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale,conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe, impozite, obligații financiare legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina câștigătorului.

 

 1. FORȚA MAJORĂ

10.1. Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

 

10.2. Dacă intervine o situație de forță majoră care împiedică și/sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei , Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform art.1351 și următoarele din Codul Civil.

 

10.3. Dacă Organizatorul invocă forța majoră este obligat să comunice participanților Concursului existența acesteia în ultima zi înainte de încheierea concursul, de la apariția cazului de forță majoră.

 

 1. ÎNCETAREA CAMPANIEI

11.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a înceta prezentul Concurs pe parcursul desfășurării Concursului cu mențiunea că încetarea va fi adusă la cunoștință participanților și publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a înceta, prin intermediul paginilor de Social Media Pizzeria Trevi.

 

11.2. Prezentul Concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră și/sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua și/sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea Concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibilă desfășurarea Concursului.

 

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

12.1. Participarea la această Campanie confirmă acceptarea necondiționată a fiecărui Participant ca numele folosit în Social Media să poată fi făcut public și folosit de organizator în scop publicitar, nelimitat teritorial și/sau temporal, precum și prin utilizarea oricărei modalități de promovare (ex. internet, afișaj stradal etc.).

 

12.2. Prin participarea la Concurs, participanții acceptă în mod necondiționat și explicit ca datele personale de identificare să fie utilizate și stocate într-o bază de date, aceasta putând fi folosită de către Organizator sau subcontractanți ai acestora, ulterior, în cadrul altor aplicații similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege în cazul acordării premiului etc.

 

12.3. Organizatorul poate face publice informațiile privind numele participanților ,cu scopul de a face public numele câștigătorului, fără alte informații ce încalcă poltica GDPR.

 

12.4. Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 1677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție.

 

12.5. Dacă participanții nu solicită în scris altfel, aceștia sunt de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor personale de către Organizator în modul expus în paragraful anterior.

 

12.6. Participanții își pot retrage oricând acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricărei informații sau corespondența, printr-o cerere întocmită în forma scrisă, transmisă la adresa Organizatorului.

 

 1. TEMEIUL LEGAL

13.1. Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și Legea 677/2001 – privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

 1. LITIGII

14.1. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei desemnate de către Organizator este definitivă.

 

14.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

 

14.3. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din Craiova.

 

 1. ALTE REGLEMENTĂRI

15.1. În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură ar afecta imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

 

15.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui câștigător, cauzată de neprimirea și/ sau necitirea,etc. a anunțului de pe ambele platforme de Social Media                  ( Facebook, respectiv, Instagram sau necontactarea înapoi a organizatorului odată ce s-a trimis mesaj către acesta/aceasta pe profilul personal al Câștigătorului. 

 

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Concursului în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care

nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.

 

15.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfășurării Concursului (cum ar fi dar fără a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Concursului etc.), cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare prin intermediul paginii de Facebook și Instagram Pizzeria Trevi Craiova.